Baksidan på "Baksidan har också en framsida"
(Se föregående)
Hur svårt kan det bli egentligen?