"Baksidan har också en framsida".
Detta är en baksida som är målad som framsida. Alltså är det en framsida som visar en baksida. Häpp!
18x24 cm