Som livet är mest, ibland upp, ibland ner samt inrutat
40x40 cm